Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18M3
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18E2
Контакти с ГД "СППРР" Контакти на Регионални отдели Контакти ОИЦ

Контакти

Дата на публикуване: 11.01.2021
Последна актуализация: 09.02.2023

 

В този раздел може да откриете контакти на Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие", Управляващ орган на ОПРР 2014-2020 г. и ПРР 2021-2027 г., както и информация къде са разположени регионалните отдели на главната дирекция и как да се свържете с тях. 

Изображение на човек, който използва мобилния си телефон