Z6_PPGAHG800HT4D06ORDARQM2NP6
Z7_PPGAHG800HT4D06ORDARQM2N54

Решения за БФП 2014-2020 г.

Дата на публикуване: 18.10.2022
Последна актуализация: 09.02.2023

 

Всички решения за безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., взети преди дата 1 февруари 2023 г., може да откриете тук.