Z6_PPGAHG800H3D606KG0HUFD2KJ3
Z7_PPGAHG800H3D606KG0HUFD2KB1

Финансови инструменти 2021-2027

Дата на публикуване: 13.12.2022
Последна актуализация: 09.02.2023

 

Общият размер на средствата от ПРР 2021-2027 г. е 236,2 млн. евро, от които 141,7 млн. евро за финансови инструменти и 94,5 млн. евро за БФП в една операция с ФИ, т.е. която се управлява по правилата за ФИ; Очакван брой подкрепени проекти: 150. 
Финансирането ще се извършва въз основа на териториални стратегии (ПИРО), разработени под отговорността на териториални органи (10 общински администрации) и 6-те Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 (ИТСР) с фокус 40-те общини), разработени под отговорността на Регионален съвет за развитие в съответният регион от ниво NUTS 2, които ще изпълняват функции, свързани с предварителния подбор на проектни идеи.