Z6_PPGAHG80097DB0QFBVJBB93IT1
Z7_PPGAHG80097DB0QFBVJBB93I32
Програмни документи Стратегически документи Интегрирани териториални стратегии за развитие (ИТСР) Морско пространствено планиране Стратегически проекти

Планиране и програмиране

Дата на публикуване: 08.02.2022
Последна актуализация: 10.01.2024

 

 

Цялата налична информация във връзка с програмирането на ПРР 2021-2027 г. до дата 1 февруари 2023 г. може да бъде открита тук.