Z6_PPGAHG80097DB0QFBVJBB93QI5
Z7_PPGAHG80097DB0QFBVJBB93QA6

Процедури с изтекъл срок за кандидатстване

Дата на публикуване: 08.02.2022
Последна актуализация: 09.02.2023

 

След изтичане на крайния срок за кандидатстване по определена процедура, тя се прехвърля в настоящото меню, с оглед проследяемост и прозрачност на информация по Програмата.