Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Европейската комисия обяви покана за кандидатстване по програма JTPeers Exchange

Дата на публикуване: 16.05.2023
Последна актуализация: 05.06.2023

 

 

От 02 май 2023 г. Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия стартира нов инструмент в рамките на Платформата за справедлив преход (JustTransitionPlatform (JTP) за обмен на знания и опит за всички ангажирани със справедливия преход - JTPeers Exchange.


Основната му цел е да улесни партньорският обмен между териториите обхванати от Фонда за справедлив преход и експертите, за да подпомогне изпълнението на техните Териториални планове за справедлив преход, чрез предоставяне на възможност да се учат от опита на другите страни, по темите свързани със справедливия преход.


Допустими за кандидатстване по програмата JTPeers Exchange са териториите с интензивно използване на въглеродни емисии и въглища от всички 27 държави членки на ЕС. Насърчава се кандидатстването на всички заинтересовани страни от публичния и частния сектор, които имат решаваща роля в изпълнението на ангажиментите и приоритетите на Териториални планове за справедлив преход. 


Крайният срок за кандидатстване е до 31 май 2023 г. 

 

Допълнителна информация можете да намерите тук: 

JTPeers Exchange