Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12173

Добри практики

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 27.02.2023

 


ЕФРР финансови инструменти: Градско развитие в България (видео към платформата за финансови инструменти на Европейската комисия в сътрудничество с Европейската банка за развитие)


Интерактивната платформа  “Kohesio” съдържа подробна информация за малко над милион проекти, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) във всички 27 държави-членки на Европейския съюз (ЕС). Информация за проектите финансирани от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. също може да бъде намерена в новата онлайн платформа на Европейската комисия “Kohesio”


Българският проект „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“,  финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., е сред 15-те финалиста в конкурса „Regiostars”, организиран от Европейската комисия. Това е единственият одобрен български проект в конкурса, който се провежда от 2008 г. насам. Българският проект по ОПРР допринася за съвременното и модерно развитие на социалните услуги в град Бургас чрез изграждането на 5 центъра за настаняване от семеен тип в град Бургас. Община Бургас е сред първите в страната, която закрива стария тип домове за деца и ги заменя с нови съвременни и модерни, които предоставят близки до семейната среда условия за живот и развитие. Създаването на центровете от семеен тип е част от процесът на деинституционализация в страната. 5-те центъра за настаняване в Бургас са заснети в документален филм за представяне на финалистите в конкурса на ЕК и са публикувани на официалната страница на Regiostars.