Z6_PPGAHG800H3D606KG0HUFD2KU4
Z7_PPGAHG800H3D606KG0HUFD2KU7

Финансови инструменти 2014-2020

Дата на публикуване: 13.12.2022
Последна актуализация: 08.03.2023

 

Информация за финансовите инстументи по ОПРР през периода 2014-2020 г., публикувана преди дата 8 март 2023 г., може да откриете тук.