Важни съобщения
13.06.2012 Конкурсът за визуализация на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г. е прекратен

Обществената поръчка с предмет: „Конкурс за визуализация на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.” е прекратена. Жури от председател и шестима членове започна работата си на 9 май. То трябваше да избере най-добрите предложения по 3 обособени позиции (ОП):

  • ОП 1: Формулиране на име.;
  • ОП 2: Формулиране на послание (слоган);
  • ОП 3: Разработване на лого и презентационни материали (официалнa бланка и слайдове за презентации (master slide).

Журито разгледа подробно допуснатите 88 конкурсни предложения. След направения анализ то установи, че идеите на кандидатите не съответстват на вижданията за ефективна визуализация на бъдещата оперативна програма. Предложенията не могат да обезпечат достатъчна и ясна разпознаваемост в общественото съзнание през периода 2014-2020 г. И при трите ОП липсват идеи, които да се запомнят лесно, да бъдат оригинални, с ясна концепция и да покриват напълно изискванията на възложителя.

В голяма част от предложенията липсва съответствие с целите на предстоящия програмен период. Част от участниците в конкурса са запазили сегашното име на програмата и са добавили идеята си към него. Така се получава дълго, трудно запомнящо се, неразпознаваемо и неприложимо име. Някои предложения за ОП 1 и ОП 2 са неправилно изписани на английски език. Повечето идеи повтарят широко известни дизайнерски решения. Например, някои от тях се доближават максимално до вече съществуващи - логото на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в България. В голяма част от предложенията липсва емблемата на Европейския съюз. При други не са спазени изискванията за използването на символите на Европейския съюз, съгласно техническите изисквания на Приложение 1 „Основни правила за създаването на емблемата и определяне на стандартизирани цветове” на Регламент (ЕО) 1828/2006, пише в мотивите за прекратяването.

Така, ограничени от сравнително малкия брой предложения, които частично отговарят на критериите, членовете на журито единодушно решиха да предложат на възложителя да прекрати обществена поръчка.

 

 

Обратно към списъка с Важни съобщения