Важни съобщения
Започват обществени консултации за бъдещето на многогодишната финансова рамка на бюджета на ЕС след 2020 г.
09.02.2018 Започват обществени консултации за бъдещето на многогодишната финансова рамка на бюджета на ЕС след 2020 г.
До 08.03.2018 г. могат да бъдат изпращани предложенията за приоритети в общоевропейската финансова рамка
Актуализирани са Инструкция за Междинните звена и Вътрешни правила за работа на оценителни комисии по ПО 1
22.11.2017 Актуализирани са Инструкция за Междинните звена и Вътрешни правила за работа на оценителни комисии по ПО 1
Документите са публикувани в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, подменю „Актуални процедури“
Указания относно обхвата на контрола, упражняван от ДАЕУ по отношение на технически и функционални задания в областта на ел. управление и ИКТ
06.07.2017 Указания относно обхвата на контрола, упражняван от ДАЕУ по отношение на технически и функционални задания в областта на ел. управление и ИКТ
По отношение на техн. и функционални задания