Неактуални схеми
BG161PO001/1.5-02/2011-Подкрепа за интегриран градски транспорт в Столична община
04.02.2011
03.06.2011
Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор
Заповед за одобрение на пакета документи

Краен срок за подаване на проектното предложение:
3 юни 2011 г., 16:00 ч. местно времe


Конкретен бенефициент: Столична община

Обратно към Приключили схеми