Неактуални схеми
BG161PO001/1.1-08/2010 - Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации
29.01.2010
22.04.2013
Пакет докменти за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор
! Актуализиран на 29 септември 2010 г. - Пакет документи за кандидатстване

! Актуализирани на 29 септември 2010 г. - Изискванея за кандидатстване

! Актуализиран на 29 септември 2010 г. - Договор

Заповед за изменение на изискванията за кандидатстване


! Актуализирани на 26 януари 2011 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на изискванията за кандидатстване

Краен срок за подаване на средносрочната рамкова инвестиционна програма и проектните фишове:
  • за  рамковата програма и Компонент 1 и 3  - 31 март и 31 януари 2011 година, 16:00 ч местно време
  • за Компонент 2 - 15 март 2011 година, 16:00 ч местно време

! Актуализирани на 30 януари 2013 г. - Изисквания за  кандидатстванe - 1

! Актуализирани на 30 януари 2013 г. - Изисквания за  кандидатстване - 2

! Актуализирани на 30 януари 2013 г Пакет документи за кандидатстване

! Актуализирани на 30 януари 2013 г. - Договор

Заповед за одобрение на изменени Изисквания за кандидатстване и пакет документи за кандидатстване

Конкретен бенефициент: Министерство на здравеопазването

Актуализирани Изисквания за кандидатстване и пакет документи за кандидатстване по схема BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”

! Актуализирани на 05 април 2013 г. - Изисквания за  кандидатстване

Заповед за одобрение на изменени Изисквания за кандидатстванеОбратно към Приключили схеми