Неактуални схеми
BG161PO001/1.1-06/2008 -Подкрепа за обновяване и модернизация на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации
01.06.2008
31.12.2008
Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор

Конкретен бенефициент: Министерство на здравеопазването

Обратно към Приключили схеми