Неактуални схеми
BG161PO001/1.1-05/2008 - Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали
25.06.2008
31.01.2013
BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” към Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”.

Изисквания за кандидатстване Заповед за одобрение на изменени Изисквания за кандидатстване 


Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор

! Актуализирани на 26 май 2010 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на изискванията за кандидатстване


! Актуализирани на 17 септември 2010 г. - Изисквания за кандидатстване

! Актуализирани на 17 септември 2010 г. - Договор

Заповед за изменение на изискванията за кандидатстване

! Актуализирани на 21 декември 2010 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на изискванията за кандидатстване

Актуализирани на 21 февруари 2011 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на изискванията за кандидатстване


! Актуализирани на 26.07.2011г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на изискванията за кандидатстване

! Актуализирани на 18.01.2012 г.:
Изисквания за кандидатстване 
- Пакет документи за кандидатстване
- Договор
Заповед за одобрение на изменени Изисквания за кандидатстване  

! Актуализирани на 07.12.2012 г.:
- Изисквания за кандидатстване
- Пакет документи за кандидатстване
- Договор
-
Заповед за одобрение на изменени Изисквания за кандидатстване

Краен срок за кандидатстване:

за 2008 година – 30 Септември
за 2009 година – 10 Юли
за 2010 година – от 1 до 31 Март и от 1 до 30 Декември
за 2011 година – от 1 до 28 Февруари и от 1 до 30 Юни
за 2012 година - 31 януари
за 2013 година - 31 януари

Конкретен бенефициент: Министерство на културата

Обратно към Приключили схеми