Неактуални схеми
BG161PO001/1.1-03/2008 - Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали
01.03.2008
31.05.2011
Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор

! Актуализирани на 22 февруари 2011 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на изисквания за кандидатстване


Краен срок за подаване на проектни фишове: 31 май 2011 г., 16.00 часа местно време

Конкретен бенефициент: Агенция за социално подпомагане

Обратно към Приключили схеми