Индикативни програми 2014-2020
Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г. (изменение м.април 2017 г.)
04.05.2017
31.03.2023

Обратно към Предстоящи схеми