Индикативни програми 2014-2020
Изменение на Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г.
21.02.2017
31.03.2023

Обратно към Предстоящи схеми