Индикативни програми 2014-2020
Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г. (изменение м.октомври 2016 г.)
21.11.2016
31.03.2023

Обратно към Предстоящи схеми