Индикативни програми 2014-2020
Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
21.11.2016
31.03.2023

КН на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. одобри Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.

Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.

Обратно към Предстоящи схеми