Индикативни програми 2014-2020
Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г.
03.12.2015
31.12.2023
На 02 декември 2015 г. Комитет за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. одобри Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г.

В рамките на Индикативната годишна работна програма за 2016 г. е предвидено обявяването на 5 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 405,5 млн.лева.

  -  Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г.Обратно към Предстоящи схеми