Речник - буква - Т
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Териториална администрация: включва областната администрация; общинската администрация; специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт.

Техническа помощ: средства в рамките на ОП, подпомагащи дейностите по подготовка, управление, мониторинг, оценка, финансов контрол и публичност на програмата