Предстоящи събития
17.04.2018 Кръгла маса за публично обсъждане на предложения за нови райони от ниво 2 (NUTS 2) в Република България

С оглед изискванията на Регламент (ЕО) 1059/2003 за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) и предвид тенденциите в демографското развитие на българските региони, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) инициира стъпки за промяна на териториалния обхват на районите от ниво 2, определен в чл.4, ал.3 от Закона за регионално развитие (ЗРР).

През 2017 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството  сформира междуведомствена работна група със задача да бъдат определени устойчиви варианти за ново статистическо райониране на Република България, които впоследствие да бъдат представени за публично обсъждане. За база при дискусиите и предложенията в рамките на междуведомствената работна група, в която взеха участие заинтересовани страни с широка представителност, е използвано аналитично проучване, изготвено от Националния статистически институт. Целта е да се достигне до един окончателен вариант, който да бъде поставен в основата на бъдещото регионално планиране, статистическо отчитане и регионално развитие.

С цел осигуряване на прозрачност на процеса на публичното обсъждане, Ви каним за участие в Кръгла маса за представяне на предложения за нови райони от ниво 2 (NUTS 2) в страната, за обмяна на мнения и провеждане на дискусия.

Срещата ще се проведе на 25.04.2018 г. /сряда/ от 12:15 часа в хотел "Хилтън", зала Мусала.

Очакваме да потвърдите Вашето участие, или участието на Ваш представител в срок до 23.04.2018 г. на следния линк за регистрация https://mercury-bg.com/25-april-hilton/


Обратно към списъка с Предстоящи събития