Предстоящи събития
Кръгла маса за публично обсъждане на предложения за нови райони от ниво 2 (NUTS 2) в Република България
17.04.2018 Кръгла маса за публично обсъждане на предложения за нови райони от ниво 2 (NUTS 2) в Република България
Кръгла маса за публично обсъждане на предложения за нови райони от ниво 2 (NUTS 2) в Република България