Индикативни програми 2014-2020Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2019 г.


Проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2019 г.
Aктуализирана Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2018 г. от месец септември 2018 г.


Актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2018 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020


Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР/ за 2018 г.


Проект на Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за 2018 г.

Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г.
 (изменение м.август 2017 г.)


Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г.                  (изменение от месец април 2017 г.)


Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г.
                 (изменение от месец февруари 2017 г.)

Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г.
                 (изменение от месец октомври 2016 г.)


Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г.


Индикативна годишна работна програма по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 за 2015 г.

(изменение от месец декември 2015 г.)


Индикативна годишна работна програма по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 за 2015 г. 
                
(изменение от месец октомври 2015 г.)


Изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 за 2015 г.Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2015 г.


Последна промяна: 14 Ноември 2018 г. 10:31