Индикативни програми 2014-2020


Публикуванa e актуализирана Индикативната годишна работна програма за 2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 от месец март 2020 г.

С Решение на Комитета за наблюдение на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) е одобрено Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. (ИГРП) от месец март 2020 г.


Актуализирана Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020 г. от месец януари 2020 г.


Проект на изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020 г.


Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020 г.


Актуализирана Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2019 г. от месец ноември 2019 г.Проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020 г.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2019 г. от месец май 2019 г.Aктуализирана Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2019 г. от месец февруари 2019 г.


Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2019 г.


Проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2019 г.


Aктуализирана Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2018 г. от месец септември 2018 г.


Актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2018 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020


Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР/ за 2018 г.


Проект на Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за 2018 г.

Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г.
 (изменение м.август 2017 г.)


Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г.    (изменение от месец април 2017 г.)

Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г.                 (изменение от месец февруари 2017 г.)

Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г.                 (изменение от месец октомври 2016 г.)
Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г.


Индикативна годишна работна програма по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 за 2015 г.
(изменение от месец декември 2015 г.)


Индикативна годишна работна програма по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 за 2015 г.
(изменение от месец октомври 2015 г.)


Проекта на Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г.


Изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 за 2015 г.


Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2015 г.Проекта на Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2015 г.Проекта на Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2014 г.


Последна промяна: 27 Март 2020 г. 16:49