Жилищна политика
Специфичната цел на операцията е да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите и да се допринесе за социалната интеграция чрез повишаване на жизнения стандарт и общо подобряване на качеството на живот на градските общности от хора в неравностойно и уязвимо положение.

Финансовият ресурс за тази операция е на стойност 40 031 869 евро, от които 34 027 089 са европейско финансиране. Общата сума представлява 4,77% от цялата приоритетна ос 1.

Списък с примерни дейности за подкрепа:

     • Обновяване на общите части на многофамилни жилищни сгради, както следва: ремонт на следните основни елементи от конструкцията на сградата (покрив, фасада, дограма по фасадата, стълбищна клетка, външни и вътрешни коридори, входни врати и площадки, асансьори), вертикални технически инсталации (водоснабдителна, канализационна, електрическа, отоплителна, телекомуникациионна, пожарни кранове) на сградата;  
     • Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, чрез обновяване и промяна на предназначението на съществуващи сгради, собственост на публични власти или на сдружения с нестопанска цел;
     • Одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност за всички проекти в жилищните сгради, споменати по-горе (например топлоизолация, смяна на дограма, локални инсталации, връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване или използване на алтернативни възобновяеми енергийни източници);

Потенциалните бенефициенти са:

Публични власти или сдружения с нестопанска цел, асоциации на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради.
Посочените потенциални кандидати са приемливи ако се намират на територията на някоя от 86-те общини, избираеми по приоритетна ос 1:
         
        
Аврен
Казанлък
Радомир
Айтос
Камено
Разград
Аксаково 
Карлово
Раковски
Асеновград
Карнобат
Родопи
Балчик
Каспичан
Русе
Белово
Костинброд
Садово
Белослав
Куклен
Самоков
Благоевград
Кърджали
Сандански
Божурище
Кюстендил
Свищов
Ботевград
Ловеч
Севлиево
Бургас
Лом
Септември
Бяла Слатина
Лясковец
Силистра
Варна
Марица
Сливен
Велико Търново
Мездра
Смолян
Велинград
Монтана
Созопол
Видин
Нова Загора
Сопот
Враца
Нови пазар
Стамболийски
Габрово
Пазарджик
Стара Загора
Горна Оряховица
Панагюрище
Столична
Гоце Делчев
Перник
Троян
Девня
Петрич
Тунджа
Димитровград 
Пещера
Търговище
Добрич – град
Плевен
Харманли
Добричка
Пловдив
Хасково
Долна Митрополия
Поморие
Червен Бряг
Долни Дъбник
Попово
Чирпан
Дулово
Провадия
Шумен
Дупница
Първомай
Ямбол
Елин Пелин
Раднево
 
 

Последна промяна: 01 Август 2011 г. 15:56