Неактуални схеми
Кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, за щетите от бедствията в периода 19-23 юни 2014 г.
Начална дата: 09.03.2015
Крайна дата: 07.04.2015
Заинтересованите страни имат възможност да подадат проектни предложения по фонд „Солидарност“ на ЕС за бедствията от 19 юни 2014 г в срок до 06.04.2015 (понеделник).
прочети още
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |