Неактуални схеми
Кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
Начална дата: 29.06.2015
Крайна дата: 22.07.2015
Заинтересованите страни имат възможност да подадат проектни предложения по фонд „Солидарност“ на ЕС за бедствията от 31 юли 2014 г. в срок до 21.07.2015 г.(вторник)
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „КУЛТУРА И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ”
Начална дата: 30.04.2020
Крайна дата: 23.10.2020
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „КУЛТУРА И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ”
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”
Начална дата: 25.03.2020
Крайна дата: 29.05.2020
Публично обсъждане на изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”
прочети още
Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище”
Начална дата: 11.03.2020
Крайна дата: 19.03.2020
Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 19.03.2020 г. (включително)
прочети още
BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”
Начална дата: 05.07.2012
Крайна дата: 28.09.2012
Схема BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”, операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.
прочети още
BG161PO001/3.1-01/2008 - Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма
Начална дата: 15.06.2008
Крайна дата: 31.10.2011
Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма
прочети още
BG161PO001/3.1-02/2009 - Подкрепа за развитието на туристически атракции
Начална дата: 01.02.2009
Крайна дата: 01.06.2010
Подкрепа за развитието на туристически атракции
прочети още
BG161PO001/3.1-03/2010 - Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции
Начална дата: 01.03.2010
Крайна дата: 14.01.2011
Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции
прочети още
BG161PO001/3.1-04/2011-Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк
Начална дата: 10.04.2011
Крайна дата: 30.05.2012
Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк
прочети още
BG161PO001/3.2-01/2010 - Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие
Начална дата: 30.08.2010
Крайна дата: 11.02.2011
Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие
прочети още
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |