Неактуални схеми
Процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”
Начална дата: 01.10.2019
Крайна дата: 18.10.2019
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”
прочети още
BG161PO001/2.1-01/2007 - Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища
Начална дата: 01.11.2007
Крайна дата: 09.10.2014
Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища
прочети още
BG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”
Начална дата: 01.12.2011
Крайна дата: 19.05.2012
Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура
прочети още
BG161PO001/2.3-01/2010 - Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия
Начална дата: 16.11.2010
Крайна дата: 15.02.2011
Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”
Начална дата: 31.08.2015
Крайна дата: 31.05.2016
Управляващият орган обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”
прочети още
Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“
Начална дата: 26.02.2016
Крайна дата: 29.05.2020
УО обявява процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.005 “БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 - МОН, МMС, МК”
Начална дата: 23.08.2016
Крайна дата: 31.12.2017
Управляващият орган обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за конкретните бенефициенти Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Министерство на културата
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.004 ”БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ”
Начална дата: 01.08.2016
Крайна дата: 31.12.2016
Управляващият орган обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.004 ”БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ”
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020”
Начална дата: 14.08.2015
Крайна дата: 31.12.2021
Управляващият орган обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020”
прочети още
Изисквания за кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, за щетите от природните бедствия в периода 30 януари – 04 февруари 2015 г.
Начална дата: 26.10.2015
Крайна дата: 19.11.2015
Заинтересованите страни имат възможност да подадат проектни предложения по фонд „Солидарност“ на ЕС за природните бедствия в периода 30 януари – 04 февруари 2015 г. в срок до 18.11.2015 г.
прочети още
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |