Неактуални схеми
Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“
Начална дата: 26.02.2016
Крайна дата: 17.03.2017
УО обявява процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.004 ”БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ”
Начална дата: 01.08.2016
Крайна дата: 31.12.2016
Управляващият орган обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.004 ”БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ”
прочети още
Изисквания за кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, за щетите от природните бедствия в периода 30 януари – 04 февруари 2015 г.
Начална дата: 26.10.2015
Крайна дата: 19.11.2015
Заинтересованите страни имат възможност да подадат проектни предложения по фонд „Солидарност“ на ЕС за природните бедствия в периода 30 януари – 04 февруари 2015 г. в срок до 18.11.2015 г.
прочети още
Кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
Начална дата: 29.06.2015
Крайна дата: 22.07.2015
Заинтересованите страни имат възможност да подадат проектни предложения по фонд „Солидарност“ на ЕС за бедствията от 31 юли 2014 г. в срок до 21.07.2015 г.(вторник)
прочети още
BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”
Начална дата: 05.07.2012
Крайна дата: 28.09.2012
Схема BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”, операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.
прочети още
BG161PO001/3.1-01/2008 - Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма
Начална дата: 15.06.2008
Крайна дата: 31.10.2011
Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма
прочети още
BG161PO001/3.1-02/2009 - Подкрепа за развитието на туристически атракции
Начална дата: 01.02.2009
Крайна дата: 01.06.2010
Подкрепа за развитието на туристически атракции
прочети още
BG161PO001/3.1-03/2010 - Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции
Начална дата: 01.03.2010
Крайна дата: 14.01.2011
Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции
прочети още
BG161PO001/3.1-04/2011-Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк
Начална дата: 10.04.2011
Крайна дата: 30.05.2012
Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк
прочети още
BG161PO001/3.2-01/2010 - Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие
Начална дата: 30.08.2010
Крайна дата: 11.02.2011
Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие
прочети още
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |