МВР/ Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението"
Националната служба е конкретен бенефициент по ОПРР избираем по операция 1.4 Подобряване на физическата среда и превенция на риска

Информация за отворените операции или отделни схеми за безвъзмездна финансова помощ може да намерите тук.

Последна промяна: 01 Август 2011 г. 17:25