Министерство на здравеопазването
Министерството е конкретен бенефициент по ОПРР избираем по операция 1.1 Социална инфраструктура за проекти отнасящи се за държавните лечебни и здравни заведения.

Информация за отворените операции или отделни схеми за безвъзмездна финансова помощ може да намерите тук.

Последна промяна: 01 Август 2011 г. 15:31