Министерство на труда и социалната политика/ Агенция за социално подпомагане
Агенцията е конкретен бенефициент по ОПРР избираем по операция 1.1 Социална инфраструктура за проекти отнасящи се за държавните обекти в сферата на социалните услуги

Последна промяна: 01 Август 2011 г. 16:54