Министерство на образованието и науката
Министерството е конкретен бенефициент по ОПРР избираем по операция 1.1 Социална инфраструктура за проекти отнасящи се за държавните учебни заведения

Информация за отворените операции или отделни схеми за безвъзмездна финансова помощ може да намерите тук.

Последна промяна: 01 Август 2011 г. 15:30