Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи
Агенцията е конкретен бенефициент по ОПРР избираем по операция 2.2 Информационна и комуникационна мрежа

Последна промяна: 01 Август 2011 г. 17:26