Министерство на труда и социалната политика/ Агенция по заетостта
Агенцията е конкретен бенефициент по ОПРР избираем по операция 1.1 Социална инфраструктура за проекти отнасящи се за за бюрата по труда


Последна промяна: 01 Август 2011 г. 16:55