Агенция "Пътна инфраструктура"
Национална агенция "Пътна инфраструктура" е конкретен бенефициент по ОПРР и избираем по операция  2.1 Регионална и местна пътна инфраструктура

Национална агенция "Пътна инфраструктура" е единствен конкретен бенефициент за рехабилитация и реконструкция на второкласни пътища извън трансевропейските транспортни коридори (TEN-T) и третокласни пътища на територията на цялата страна.Последна промяна: 01 Август 2011 г. 16:58