Обратна връзка

Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Адрес: 
град София, България
бул. "Борис III"№ 215, ет.8 и 9

Тел: 02/ 9405 439                           
Факс: 02/ 9405 383
e-mail: oprd@mrrb.government.bg

Държавна администрация:

http://www.prezident.bg Президент на Република България
http://www.parliament.bg Народно събрание
http://www.government.bg  Министерски съвет
http://www.mlsp.government.bg  Министерство на труда и социалната политика
http://www.mi.government.bg  Министерство на икономиката и енергетиката
http://www.md.government.bg  Министерство на отбраната
http://www.mvr.bg  Министерство на вътрешните работи
http://www.mfa.government.bg  Министрество на външните работи
http://www.minfin.bg/  Министерство на финансите
http://mjs.bg/ Министерство на правосъдието
http://www.mzgar.government.bg  Министерство на земеделието и храните
http://www.minedu.government.bg  Министерство на образованието и науката
http://www.mtc.government.bg Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
http://www.mh.government.bg  Министерство на здравеопазването
http://www.culture.government.bg  Министерство на културата
http://www.moew.government.bg  Министерство на околната среда и водите
http://www.aba.government.bg  Държавна агенция за българите в чужбина
http://www.dker.bg  Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
http://www.bnsa.bas.bg Агенция за ядрено регулиране
http://www.bulnao.government.bg  Сметна палата
http://www1.government.bg/ras  Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт
http://www1.government.bg/rop  Регистър на обществените поръчки
http://www.oocities.org/y_baruh/institucii.htm  Официални страници на българските институции


Неправителствени организации

 http://www.bbcc-bg.org   Камара на строителите в България
 http://www.bcci.bg  Българска Търговско-Промишлена Палата 
 http://www.bia-bg.com  Българска Стопанска Камара 
 http://www.podkrepa.org  Конфедерация на труда "Подкрепа" 
 http://www.knsb-bg.org  Конфедерация на независимите синдикати в България  
 http://www.bamee.org Асоциация на еколозите от общините в България  
 http://www.uacg.bg  Университет по архитектура, строителство и геодезия   
 http://www.namrb.org  Национално сдружение на общините в България  
 http://www.ram-trakia.org  Регионална асоциация на общините "Тракия" 
 http://www.rso-csp.veda.bg  Регионално сдружение на общините "Централна Стара планина" 
 http://www.maritza.info  Регионално сдружение на общините "Марица" 
 http://www.ubbsla.org  Асоциация на българските черноморски общини 
 http://www.hebar-bg.org  Асоциация на общини от Южен-централен район "Хебър" 

Международни организации

 http://www.coe.int  Съвет на Европа 
 http://www.europa.eu.int  Европейски съюз 
 http://www.evropa.bg  Делегация на Европейската Комисия в България 
 http://www.worldbank.org  Световна банка 
 http://www.undp.bg  Програма на ООН за развитие 
 http://www.euromontana.org  Европейска асоциация на планинските области 
 http://www.coe.int/cplre Конгрес на местните и регионалните власти /CLRAE/ 
 http://www.fedre.org  Фондация за насърчаване на икономиката и устойчивото развитие на регионите в Европа


Медии

 http://www.bta.bg  БТА 
 http://bnt.bg  Българска Национална Телевизия 
 http://www.nationalradio.bg  Българско Национално Радио 
 http://www.btv.bg  БТВ 
 http://www.7dni.bol.bg  Телевизия 7 дни 
 http://www.tvevropa.com  Европа ТВ 
 http://www.m-sat.bg  МСат 
 http://www.darik.net  Дарик радио 
 http://www.expres.hit.bg  радио Експрес 
 http://www.svobodnaevropa.org  Свободна Европа 
 http://www.dwelle.de  Дойче Веле 
 http://www.econ.bg  Econ.bg 
 http://www.novotovreme.bg  Новото време 
 http://www.mediapool.bg  Mediapool 
 http://www.netinfo.bg  Нет инфо 
 http://www.news.bg  News.bg  
 http://24hours.bg в. 24 ЧАСА
 http://trud.bg в. Труд
 http://www.banker.org  в. Банкеръ 
 http://www.dnevnik.bg  в. Дневник 
 http://www.duma.bg  в. Дума 
 http://www.zone168.com  в. Монитор 
 http://www.novinar.net  в. Новинар 
 http://www.pari.bg  в. Пари 
 http://www.segabg.com  в. Сега 
 http://www.city.news-bg.com  в. Строителство - Градът 
 http://www.standartnews.com  в. Стандарт 
 http://www.trud.bg  в. Труд 
 http://www.digsys.bg/bgnews/maritsa  в. Марица днес 
 http://www.plov.omega.bg  в. Пловдивски новини 
 http://www.sof.bg  в. Софийски имоти 
 http://www.eunet.bg/bgnews/media.html?media=9971708 в. Шуменска заря 
 http://www.dnesbg.com  в. Янтра днес 
 http://www.nashdom.net  сп. Наш дом 
 http://www.simoti.plov.net  в. Строителство имоти 
 www.plovdiv24.com Пловдив 24
 www.bgfactor.org Български фактор

 


Последна промяна: 14 Юли 2021 г. 10:05