Архив новини
Допълнително близо 13 млн. лв. ще бъдат отпуснати от ОПРР за мерки за енергийна ефективност в 28-те малки общински центрове в страната
01.03.2019 Допълнително близо 13 млн. лв. ще бъдат отпуснати от ОПРР за мерки за енергийна ефективност в 28-те малки общински центрове в страната
Решиха членовете на 13-то заседание на КН на ОПРР 2014-2020 в Пловдив
24 млн. лв. спестен ресурс по ОПРР 2014-2020 г. да бъдат разпределени допълнително за проекти на общините
28.02.2019 24 млн. лв. спестен ресурс по ОПРР 2014-2020 г. да бъдат разпределени допълнително за проекти на общините
Това предложи зам.-министърът на МРРБ и РУО на ОПРР г-жа Деница Николова на заседание на КН на ОПРР в Пловдив
Зам.-министър Деница Николова ще открие 13-тото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
27.02.2019 Зам.-министър Деница Николова ще открие 13-тото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Заседанието ще се проведе на 28 февруари и 1 март 2019 г. в град Пловдив
Приключи оценката на проекти по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2“
25.01.2019 Приключи оценката на проекти по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2“
Одобрени са 32 проекта за над 32,9 млн. лв.
Изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г.
07.01.2019 Изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г.
Заинтересованите страни имат възможност да подадат проектни предложения в срок до 31.01.2019 г.
Проект на Изисквания за кандидатстване 
по фонд „Солидарност” на Европейския съюз
20.12.2018 Проект на Изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност” на Европейския съюз
Заинтересованите страни имат възможност да отправят коментари по публикуван изменен проект на Изисквания за кандидатстване по схема за предоставяне на БФП със средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г.
Европейската комисия одобри проекта на Министерство на здравеопазването за модернизация на системата за спешната медицинска помощ в България
17.12.2018 Европейската комисия одобри проекта на Министерство на здравеопазването за модернизация на системата за спешната медицинска помощ в България
в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР
ПРИЛАГАНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ
06.12.2018 ПРИЛАГАНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ
Актуализиране информацията в информационната система „Регистър на минималните помощи“
Годишното информационно събитие на ОПРР 2014-2020 г. за 2018 г. ще се проведе на 5.12.2018 г. в НДК
05.12.2018 Годишното информационно събитие на ОПРР 2014-2020 г. за 2018 г. ще се проведе на 5.12.2018 г. в НДК
Събитието ще се проведе в зала 3.1. на НДК от 16,30 ч.
Проект на Изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
23.11.2018 Проект на Изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
Коментари могат да се изпращат до 30 ноември 2018 г.
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |