Архив новини
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
27.05.2020 Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
Удължен е срокът за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „КУЛТУРА И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ”
30.04.2020 Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „КУЛТУРА И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ”
Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище” се публикуват на основание чл. 26, ал. 6 от ЗУСЕСИФ.
Онлайн обучения на бенефициенти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
23.04.2020 Онлайн обучения на бенефициенти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
УО на ОПРР организира дистанционни обучения по новообявените процедури на 27 и 28 април 2020 г. чрез система за видеоконферентна връзка
Указания на УО на ОПРР във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната – Версия 3
21.04.2020 Указания на УО на ОПРР във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната – Версия 3
Указанията са в сила до приключване на извънредната ситуация
Актуализирани Указания на УО на ОПРР във връзка с обявеното извънредно положение в страната!
13.04.2020 Актуализирани Указания на УО на ОПРР във връзка с обявеното извънредно положение в страната!
Указанията са в сила до приключване на извънредната ситуация
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“
09.04.2020 Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“
Изменението на Насоките за кандидатстване, заедно с приложенията към тях, са публикувани на www.eufunds.bg.
Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
08.04.2020 Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
Крайният срок за подаване на проектно предложение е 08 юни 2020 г.
Публикувани са Указания на УО на ОПРР за процедиране на искания за окончателни плащане във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната.
06.04.2020 Публикувани са Указания на УО на ОПРР за процедиране на искания за окончателни плащане във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната.
УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура  „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
03.04.2020 Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
Крайният срок за кандидатстване е 25.07.2020 г.
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“
02.04.2020 Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 03.06.2020 г.
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |