Архив новини
Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
13.03.2020 Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 24.03.2020 г. (включително)
Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище”
11.03.2020 Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище”
Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 19.03.2020 г. (включително)
Публично обсъждане на изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”
02.03.2020 Публично обсъждане на изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”
Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 13.03.2020 г. (включително)
Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура-2”
28.02.2020 Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура-2”
Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 11.03.2020 г. (включително)
Публично обсъждане на изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България”
25.02.2020 Публично обсъждане на изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България”
Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 06.03.2020 г. (включително)
Публично обсъждане на изм. на Насоки за кандидатстване по процедура  „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
14.02.2020 Публично обсъждане на изм. на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
Предложения и коментари по документите могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 24.02.2020 г. (включително)
Публикувана е актуализация на ИГРП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020г.
28.01.2020 Публикувана е актуализация на ИГРП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020г.
Актуализирана е ИГРП по ОПРР за 2020 г.
Публично  обсъждане на  проект за изменение на процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България ”
06.01.2020 Публично обсъждане на проект за изменение на процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България ”
до 17:30 ч. на 16.01.2020 г. (включително)
Публично обсъждане на изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”
06.01.2020 Публично обсъждане на изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”
до 17:30 ч. на 16.01.2020 г. (включително)
Публикуван е проект на изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020 г.
11.12.2019 Публикуван е проект на изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020 г.
Коментари и предложения по проекта на изменение на ИГРП могат да бъдат представени в срок до 31 декември 2019 г.
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |