Архив новини
С атрактивен 3D mapping МРРБ показва как променя България
23.10.2019 С атрактивен 3D mapping МРРБ показва как променя България
С атрактивен 3D mapping в центъра на София Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще покаже как променя населените места в страната с европейското финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
03.10.2019 Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
с актуална информация към 03.10.2019 год.
Публикуван е проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020 г.
01.10.2019 Публикуван е проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020 г.
Коментари и предложения по проекта на ИГРП могат да бъдат представени в срок до 22 октомври 2019 г.
Проект на Насоки за кандидатстване по ПО 2, процедура  „Енергийна ефективност в периферните райони-3”
30.09.2019 Проект на Насоки за кандидатстване по ПО 2, процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3”
Проект на Насоки за кандидатстване по процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” е публикуван за обсъждане
Актуализирани са Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на БФП
30.09.2019 Актуализирани са Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на БФП
документите са публикувани в Изпълнение на договори
Покана до екологични организации за участие в ТРГ за разработване на новата оперативна програма за подкрепа на регионите
23.09.2019 Покана до екологични организации за участие в ТРГ за разработване на новата оперативна програма за подкрепа на регионите
Процедура за избор на ЮЛНЦ за участие в разработването на оперативна програма за подкрепа на регионите 2021-2027 г.
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
05.09.2019 Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
Информацията в таблица 1 е актуална към 05.09.2019 год.
Над 50 снимки по кампанията на МРРБ „Моят град е моята крепост“. Паркове, площади и детски градини най-оценявани от гражданите
24.08.2019 Над 50 снимки по кампанията на МРРБ „Моят град е моята крепост“. Паркове, площади и детски градини най-оценявани от гражданите
Жителите на Враца, Стара Загора, Пловдив, Петрич, Монтана и Добрич най-активни до момента
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
22.08.2019 Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
с актуална информация към 22.08.2019 год.
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
23.07.2019 Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
с актуална информация към 23.07.2019 год.
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |