Архив новини
Г-жа Виолета Комитова, министър на МРРБ и заместник-министър и РУО на ОПРР, г-жа Нина Стоименова, посетиха Кремиковският манастир „Св. вмчк. Георги Победоносец“
22.11.2021 Г-жа Виолета Комитова, министър на МРРБ и заместник-министър и РУО на ОПРР, г-жа Нина Стоименова, посетиха Кремиковският манастир „Св. вмчк. Георги Победоносец“
Проектът се финансира по Приоритетна ос 6 на ОПРР 2014-2020 г.
Още над 7 млн. лв. са разплатени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
12.11.2021 Още над 7 млн. лв. са разплатени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Средствата са разплатени от началото на тази седмица
Публикувано е второ изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2021 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
30.07.2021 Публикувано е второ изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2021 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
от месец юли
Нов заместник главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, МРРБ
14.07.2021 Нов заместник главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, МРРБ
Промяната е в сила от 05.07.2021 г.
Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“
28.04.2021 Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“
по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Обществено  обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията”
16.04.2021 Обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията”
Срокът за предложения и коментари е до 17,30 ч. на 26.04.2021 г. (включително)
Публикувани са заповеди за определяне на Ръководител на Управляващия орган на ОПРР и Национален координатор на Фонд „Солидарност“ на ЕС за България
15.04.2021 Публикувани са заповеди за определяне на Ръководител на Управляващия орган на ОПРР и Национален координатор на Фонд „Солидарност“ на ЕС за България
Промяната трябва да бъде взета предвид при кореспонденцията с УО на ОПРР
Публикувани са заповеди за определяне на Ръководител на Управляващия орган на ОПРР и Национален координатор на Фонд „Солидарност“ на ЕС за България
15.04.2021 Публикувани са заповеди за определяне на Ръководител на Управляващия орган на ОПРР и Национален координатор на Фонд „Солидарност“ на ЕС за България
Промяната трябва да бъде взета предвид при кореспонденцията с УО на ОПРР
Публикувани са заповеди за определяне на Ръководител на Управляващия орган на ОПРР и Национален координатор на Фонд „Солидарност“ на ЕС за България
15.04.2021 Публикувани са заповеди за определяне на Ръководител на Управляващия орган на ОПРР и Национален координатор на Фонд „Солидарност“ на ЕС за България
Промяната трябва да бъде взета предвид при кореспонденцията с УО на ОПРР
Тематичната работна група одобри третия проект на „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.
12.02.2021 Тематичната работна група одобри третия проект на „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.
Одобреният работен проект на новата програма е изпратен за консултации с Европейската комисия на 26.01.2021 г.
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |