Архив новини
Покана за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на РСР на регионите за планиране от ниво 2
18.08.2020 Покана за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на РСР на регионите за планиране от ниво 2
МРРБ стартира процедура за избор
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ СЕКТОР, КОИТО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В СЪСТАВА НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ ОТ НИВО 2
18.08.2020 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ СЕКТОР, КОИТО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В СЪСТАВА НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ ОТ НИВО 2
МРРБ стартира процедура за избор на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на РСР. Поканата е достъпна и на ел.страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg На този етап от процедурата се попълва Приложение 1 към Поканата: заявление за участие. Останалите документи са за информация на кандидатстващите.
УО на ОПРР одобри проект за рехабилитация на пътя Русе – Кубрат
17.07.2020 УО на ОПРР одобри проект за рехабилитация на пътя Русе – Кубрат
В участъка, който свързва населението от областите Русе, Разград и Силистра, ще бъдат инвестирани 46,4 млн. лв.
Списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3”
15.07.2020 Списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3”
BG16RFOP001-2.003
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
27.05.2020 Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
Удължен е срокът за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.
04.05.2020 Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.
Инструкция за бенефициентите по ОПРР относно отчитането на договорите за предоставяне на БФП в ИСУН 2020 от ЕС
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „КУЛТУРА И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ”
30.04.2020 Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „КУЛТУРА И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ”
Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище” се публикуват на основание чл. 26, ал. 6 от ЗУСЕСИФ.
Онлайн обучения на бенефициенти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
23.04.2020 Онлайн обучения на бенефициенти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
УО на ОПРР организира дистанционни обучения по новообявените процедури на 27 и 28 април 2020 г. чрез система за видеоконферентна връзка
Указания на УО на ОПРР във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната – Версия 3
21.04.2020 Указания на УО на ОПРР във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната – Версия 3
Указанията са в сила до приключване на извънредната ситуация
Актуализирани Указания на УО на ОПРР във връзка с обявеното извънредно положение в страната!
13.04.2020 Актуализирани Указания на УО на ОПРР във връзка с обявеното извънредно положение в страната!
Указанията са в сила до приключване на извънредната ситуация
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |