Архив новини
На 25 септември 2020 г. УО на ОПРР 2014-2020 г. проведе онлайн обучение
28.09.2020 На 25 септември 2020 г. УО на ОПРР 2014-2020 г. проведе онлайн обучение
Управляващият орган проведе обучение с представителите на Междинните звена по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
УО НА ОПРР УВЕЛИЧАВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БИЗНЕСА В ОТГОВОР НА КРИЗАТА С COVID-19
14.09.2020 УО НА ОПРР УВЕЛИЧАВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БИЗНЕСА В ОТГОВОР НА КРИЗАТА С COVID-19
УО на ОПРР и фонд мениджъра оптимизират обхвата на финансовите инструменти по програмата
Покана за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на РСР на регионите за планиране от ниво 2
18.08.2020 Покана за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на РСР на регионите за планиране от ниво 2
МРРБ стартира процедура за избор
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ СЕКТОР, КОИТО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В СЪСТАВА НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ ОТ НИВО 2
18.08.2020 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ СЕКТОР, КОИТО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В СЪСТАВА НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ ОТ НИВО 2
МРРБ стартира процедура за избор на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на РСР. Поканата е достъпна и на ел.страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg На този етап от процедурата се попълва Приложение 1 към Поканата: заявление за участие. Останалите документи са за информация на кандидатстващите.
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „КУЛТУРА И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ”
28.07.2020 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „КУЛТУРА И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ”
ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
УО на ОПРР одобри проект за рехабилитация на пътя Русе – Кубрат
17.07.2020 УО на ОПРР одобри проект за рехабилитация на пътя Русе – Кубрат
В участъка, който свързва населението от областите Русе, Разград и Силистра, ще бъдат инвестирани 46,4 млн. лв.
Списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3”
15.07.2020 Списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3”
BG16RFOP001-2.003
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
27.05.2020 Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
Удължен е срокът за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
Допълнителни разяснения във връзка с получени запитвания относно Актуализираната към 27.04.2020 г. таблица 1 към НК по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”
11.05.2020 Допълнителни разяснения във връзка с получени запитвания относно Актуализираната към 27.04.2020 г. таблица 1 към НК по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”
Актуани към 27.04.2020 г.
Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.
04.05.2020 Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.
Инструкция за бенефициентите по ОПРР относно отчитането на договорите за предоставяне на БФП в ИСУН 2020 от ЕС
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |