Архив новини
Годишното информационно събитие на ОПРР 2014-2020 г. за 2018 г. ще се проведе на 5.12.2018 г. в НДК
05.12.2018 Годишното информационно събитие на ОПРР 2014-2020 г. за 2018 г. ще се проведе на 5.12.2018 г. в НДК
Събитието ще се проведе в зала 3.1. на НДК от 16,30 ч.
Проект на Изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
23.11.2018 Проект на Изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
Коментари могат да се изпращат до 30 ноември 2018 г.
Дискусия за обсъждане на предлаганите промени в Закона за регионалното развитие
06.11.2018 Дискусия за обсъждане на предлаганите промени в Закона за регионалното развитие
Ще бъде дискутиран проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие.
Проект на изменени Насоки за кандидатстване по ПО 1
02.11.2018 Проект на изменени Насоки за кандидатстване по ПО 1
Проектът на изменени Насоки е публикуван в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, подменю „Актуални процедури“
С пари от ОПРР се реновират 34 спешни отделения в държавни болници и се доставят нови 400 линейки
23.10.2018 С пари от ОПРР се реновират 34 спешни отделения в държавни болници и се доставят нови 400 линейки
Спешната помощ ще бъде обновена със 163,5 млн. лв.
АКТУАЛИЗИРАНИ СА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ В ГД СППРР
22.10.2018 АКТУАЛИЗИРАНИ СА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ В ГД СППРР
с цел да се осигури законосъобразно и ефективно администриране на нередности по ОПРР 2014-2020
ЕК одобри първия голям проект по ОПРР 2014-2020 за         „Интегриран градски транспорт - фаза II“ на Столична община
08.10.2018 ЕК одобри първия голям проект по ОПРР 2014-2020 за „Интегриран градски транспорт - фаза II“ на Столична община
Изпълнението на проекта ще допринесе за реализирането на цялостната стратегия за развитие на интегриран столичен градски транспорт
Публикуван е проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2019 г.
01.10.2018 Публикуван е проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2019 г.
Коментари и предложения по проекта на ИГРП могат да бъдат представени в срок до 24 октомври 2018 г.
Публикувани са Указания за осигуряване на съответствие на проектите за социални жилища по ОПРР
27.09.2018 Публикувани са Указания за осигуряване на съответствие на проектите за социални жилища по ОПРР
с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес
Стартират инвестициите чрез финансови инструменти в ключови направления на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
25.09.2018 Стартират инвестициите чрез финансови инструменти в ключови направления на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Подписани са Оперативните споразумения с Фондовете за градско развитие по ОПРР 2014-2020
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |