Архив новини
Зам.-министър Деница Николова: Очакваме да разплатим около 100 млн.лв. по ОП „Региони в растеж“ до края на годината
28.10.2016 Зам.-министър Деница Николова: Очакваме да разплатим около 100 млн.лв. по ОП „Региони в растеж“ до края на годината
Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, ръководител на УО на ОПРР.
Актуализирани референтни стойности на допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
27.10.2016 Актуализирани референтни стойности на допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Референтните стойности са в сила от 10.10.2016 г.
Министър Лиляна Павлова: Последно присъединените към ЕС държави все още имат нужда от инвестиции в инфраструктура
27.10.2016 Министър Лиляна Павлова: Последно присъединените към ЕС държави все още имат нужда от инвестиции в инфраструктура
48 млн. лв. са резервираните на Община Плевен средства от Оперативна програма „Региони в растеж“
ВАЖНО! Публикуван е проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
29.09.2016 ВАЖНО! Публикуван е проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. публикува за коментари проект на ИГРП за 2017 г.
Информация за предстоящо събитие на 27.10.2016 г. в Полша относно Градския дневен ред на ЕС
27.09.2016 Информация за предстоящо събитие на 27.10.2016 г. в Полша относно Градския дневен ред на ЕС
Събитието се организира от Министерството на икономическото развитие в Полша
Сключен е първият договор за предоставяне на БФП за проектно предложение, одобрено от Междинно звено по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
24.08.2016 Сключен е първият договор за предоставяне на БФП за проектно предложение, одобрено от Междинно звено по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
Проектът е за подобряване на образователната инфраструктура - I - ви етап в град Бургас
Публикувана е процедура BG16RFOP001-8.005 “Бюджетна линия за конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 3 - МОН, МMС, МК”
23.08.2016 Публикувана е процедура BG16RFOP001-8.005 “Бюджетна линия за конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 3 - МОН, МMС, МК”
УО обявява процедура за предоставяне на БФП за конкретните бенефициенти Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Министерство на културата
ВАЖНО! Анализ на заетостта относно допустимостта на разходите за заплати и възнаграждения на междинните звена
10.08.2016 ВАЖНО! Анализ на заетостта относно допустимостта на разходите за заплати и възнаграждения на междинните звена
в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001. Промените са съгласно обнародваното в ДВ бр. 61/05.08.2016 г. ПМС № 189 от 28 юли 2016 г.
ВАЖНО! Променя се приложимия начин на възлагане на дейностите по изпълнение и/или управление на проекти, финансирани със средства от ЕСИФ
08.08.2016 ВАЖНО! Променя се приложимия начин на възлагане на дейностите по изпълнение и/или управление на проекти, финансирани със средства от ЕСИФ
Промените са съгласно обнародваното в ДВ бр. 61/05.08.2016 г. ПМС № 189 от 28 юли 2016 г.
Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП - BG16RFOP001-8.004 ”БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ”
01.08.2016 Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП - BG16RFOP001-8.004 ”БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ”
Управляващият орган обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.004 ”БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ”
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |