Архив новини
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване за BG16RFOP001-5.001 ”Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца“
20.12.2016 Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване за BG16RFOP001-5.001 ”Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца“
Срокът за предложения и коментари е 09.01.2017 г.(включително)
Временно преустановяване на възможността за публикуване на информация в ИСУН 2020
15.12.2016 Временно преустановяване на възможността за публикуване на информация в ИСУН 2020
На 16.12.2016 г. от 21:00 часа до същия час на 17.12.2016 системата няма да работи
Годишно информационно събитие на ОП "Региони в растеж" 2014 -2020 г. ще се проведе днес, 04.12.2016 г.
04.12.2016 Годишно информационно събитие на ОП "Региони в растеж" 2014 -2020 г. ще се проведе днес, 04.12.2016 г.
Информационното събитие ще се проведе в София,в Античния културно-комуникационен комплекс „Сердика” (под стъклените куполи на площад „Независимост“)
Актуализирани Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 г. и Инструкция за бенефициентите за работа в ИСУН 2020
29.11.2016 Актуализирани Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 г. и Инструкция за бенефициентите за работа в ИСУН 2020
Методическите указания и Инструкцията са публикувани в рубрика „Изпълнение на договори“/ Указания за изпълнение на договори
ВАЖНО! Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
21.11.2016 ВАЖНО! Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
КН на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. одобри Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г. и изменение на ИГРП за 2016 г.
Вътрешни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020” от октомври 2016 г.
18.11.2016 Вътрешни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020” от октомври 2016 г.
Oбщините-бенефициенти по процедурата следва да актуализират системите си за финансово управление и контрол.
Вътрешни правила за администриране на нередности в Главна дирекция „Градско и регионално развитие“, УО на ОПРР 2014-2020 г.
16.11.2016 Вътрешни правила за администриране на нередности в Главна дирекция „Градско и регионално развитие“, УО на ОПРР 2014-2020 г.
на основание чл.13, ал.2 от Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове Приета с ПМС № 173 от 13.07.2016 г.
Публикувани са материали от проведен обучителен семинар, свързан с разработване на „Устойчиви планове за градска мобилност“(ПУГМ)
16.11.2016 Публикувани са материали от проведен обучителен семинар, свързан с разработване на „Устойчиви планове за градска мобилност“(ПУГМ)
Обучителният семинар е организиран с консултантска помощ на JASPERS
ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. осигурява 370 млн.лв. допълнителни инвестиции за развитие на градовете и културно-историческия туризъм
11.11.2016 ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. осигурява 370 млн.лв. допълнителни инвестиции за развитие на градовете и културно-историческия туризъм
Подписано бе Финансово споразумение по управление на средствата за финансови инструменти по ОПРР
Финансово споразумение за управление на средствата за финансови инструменти по ОП „Региони в растеж“ ще се подпише днес в МРРБ
09.11.2016 Финансово споразумение за управление на средствата за финансови инструменти по ОП „Региони в растеж“ ще се подпише днес в МРРБ
Финансовото споразумение ще се подпише между МРРБ и Фонд мениджър на финансовите инструменти в България ЕАД на 11.11.2016 г.
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |