Архив новини
Публично обсъждане на изм. на Насоки за кандидатстване по процедура  „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
14.02.2020 Публично обсъждане на изм. на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
Предложения и коментари по документите могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 24.02.2020 г. (включително)
Публикувана е актуализация на ИГРП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020г.
28.01.2020 Публикувана е актуализация на ИГРП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020г.
Актуализирана е ИГРП по ОПРР за 2020 г.
Увеличава се общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“
27.01.2020 Увеличава се общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“
Новият общ размер на БФП по процедурата е 45 040 239,57 лв.
Публично  обсъждане на  проект за изменение на процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България ”
06.01.2020 Публично обсъждане на проект за изменение на процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България ”
до 17:30 ч. на 16.01.2020 г. (включително)
Публично обсъждане на изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”
06.01.2020 Публично обсъждане на изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”
до 17:30 ч. на 16.01.2020 г. (включително)
Публикуван е проект на изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020 г.
11.12.2019 Публикуван е проект на изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020 г.
Коментари и предложения по проекта на изменение на ИГРП могат да бъдат представени в срок до 31 декември 2019 г.
Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
11.12.2019 Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
във връзка с бенефициенти – резервни общини, както следва: Троян, Девин, Провадия, Дупница, Момчилград, Златоград и Септември.
Публикуванa e Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020 г.
02.12.2019 Публикуванa e Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020 г.
ИГРП за 2020 година
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”
28.11.2019 Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”. Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 27.03.2020 г.
Промяна на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще бъде представена за обсъждане и одобрение по време на 15-то заседание на КН на ОПРР
26.11.2019 Промяна на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще бъде представена за обсъждане и одобрение по време на 15-то заседание на КН на ОПРР
Заседанието ще се проведе на 27.11.2019 г. от 9,30 ч. в резиденция „Бояна“
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |