Архив новини
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
19.03.2020 Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
Срокът за кандидатстване по процедурата е удължен
Указания на УО на ОПРР във връзка с обявеното извънредно положение в страната!
19.03.2020 Указания на УО на ОПРР във връзка с обявеното извънредно положение в страната!
Указанията са в сила до обнародвано изменение (изм. и доп. ДВ. бр.34 от 9 април 2020г.) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.
Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
13.03.2020 Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 24.03.2020 г. (включително)
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 ”Подкрепа за висшите училища в Република България”
12.03.2020 Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 ”Подкрепа за висшите училища в Република България”
С настоящото изменение се предвижда Тракийски университет – Стара Загора да бъде поканен да подадат проектно предложение с краен срок: 29 май 2020 г., 19:00 ч.
Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище”
11.03.2020 Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище”
Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 19.03.2020 г. (включително)
Изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ
10.03.2020 Изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ
Законови промени засягащи бенефициентите по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
Публично обсъждане на изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”
02.03.2020 Публично обсъждане на изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”
Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 13.03.2020 г. (включително)
Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура-2”
28.02.2020 Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура-2”
Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 11.03.2020 г. (включително)
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
27.02.2020 Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
С настоящото изменение се предвижда да бъдат поканени да подадат проектно предложение с краен срок: 25 юли 2020 г., 19:00 ч., следните общини за съответните услуги, както следва: - за изграждане на инфраструктурата за социална услуга Център за грижа за лица с психически разстройства - община Кюстендил и община Троян.
Публично обсъждане на изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България”
25.02.2020 Публично обсъждане на изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България”
Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 06.03.2020 г. (включително)
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |