Архив новини
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“
09.04.2020 Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“
Изменението на Насоките за кандидатстване, заедно с приложенията към тях, са публикувани на www.eufunds.bg.
Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
08.04.2020 Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
Крайният срок за подаване на проектно предложение е 08 юни 2020 г.
Публикувани са Указания на УО на ОПРР за процедиране на искания за окончателни плащане във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната.
06.04.2020 Публикувани са Указания на УО на ОПРР за процедиране на искания за окончателни плащане във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната.
УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура  „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
03.04.2020 Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
Крайният срок за кандидатстване е 25.07.2020 г.
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“
02.04.2020 Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 03.06.2020 г.
УО на ОПРР публикува Насоки на ЕК относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация
02.04.2020 УО на ОПРР публикува Насоки на ЕК относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация
Насоките на ЕК са породени от кризата с COVID-19
Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID 19“
27.03.2020 Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID 19“
Крайният срок за подаване на проектно предложение е 19:00 часа на 03.04.2020 г.
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България”
25.03.2020 Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България”
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19:00 часа на 29.05.2020 г.
Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура- 2
24.03.2020 Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура- 2
Крайният срок за подаване на проектното предложение е 19:00 часа на 29.05.2020 г.
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони - 3”
20.03.2020 Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони - 3”
Срокът за кандидатстване по процедурата е удължен
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |