Архив новини
В София ще се проведе информационна среща по процедура BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”
11.04.2016 В София ще се проведе информационна среща по процедура BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”
На 12 април 2016 г., в гр.София, резиденция „Бояна“, от 11 ч., ще се проведе информационна среща по повод анализ на резултатите след изтичане на междинния срок за кандидатстване по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони” на ОПРР 2014-2020 г.
166,5 млн. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъдат инвестирани в реформа на професионалното образование в България
06.04.2016 166,5 млн. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъдат инвестирани в реформа на професионалното образование в България
на 06.04.2016 г. УО на ОПРР проведе информационен ден по Приоритетна ос 3 „Подкрепа за професионалните училища в Р България“ на ОПРР 2014 -2020 г.
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-3.003
05.04.2016 Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-3.003
Във връзка с получени коментари от Министерство на финансите Управляващият орган публикува изменение на пакета документи за кандидатстване по процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“
Одобрено е първото проектно предложение по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
05.04.2016 Одобрено е първото проектно предложение по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
Управляващият орган одобри проектно предложение „Реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов"- гр.Варна”, подадено по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“, с конкретен бенефициент МК
Информационен ден по Приоритетна ос 3 „Подкрепа за  професионалните училища в Р България“ на ОПРР 2014 -2020 г.
04.04.2016 Информационен ден по Приоритетна ос 3 „Подкрепа за професионалните училища в Р България“ на ОПРР 2014 -2020 г.
Информационният ден ще се проведе на 06.04.2016 г. от 10:30 ч. в хотел „Гранд хотел София“, София
Новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) е в сила от 15 април 2016 г.
28.03.2016 Новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) е в сила от 15 април 2016 г.
Откритите преди 15.04.2016 г. обществени поръчки се довършват по стария ред и по действащия в момента Закон за обществените поръчки (ЗОП)
Информационен ден по Приоритетна ос 3 „Подкрепа за висшите училища в Р България“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.  се проведе в София
22.03.2016 Информационен ден по Приоритетна ос 3 „Подкрепа за висшите училища в Р България“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. се проведе в София
Информационният ден се проведе на 23.03.2016 г. от 14:00 ч. в хотел „Хилтън“, София
Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“
26.02.2016 Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“
Управляващият орган обявява процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“
Покана за кандидатстване за награди Regiostars 2016 на Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия
23.02.2016 Покана за кандидатстване за награди Regiostars 2016 на Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия
Заявленията за участие могат да бъдат подавани до 15.04.2016 г.
УО на ОПРР организира обучение на членовете на междинните звена по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 за оценка на проектни предложения
22.02.2016 УО на ОПРР организира обучение на членовете на междинните звена по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 за оценка на проектни предложения
Обучението ще се проведе на 24 - 26 февруари 2016 г. в град София
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |