Архив новини
Годишно информационно събитие на ОП "Региони в растеж" 2014 -2020 г. ще се проведе днес, 04.12.2016 г.
04.12.2016 Годишно информационно събитие на ОП "Региони в растеж" 2014 -2020 г. ще се проведе днес, 04.12.2016 г.
Информационното събитие ще се проведе в София,в Античния културно-комуникационен комплекс „Сердика” (под стъклените куполи на площад „Независимост“)
Актуализирани Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 г. и Инструкция за бенефициентите за работа в ИСУН 2020
29.11.2016 Актуализирани Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 г. и Инструкция за бенефициентите за работа в ИСУН 2020
Методическите указания и Инструкцията са публикувани в рубрика „Изпълнение на договори“/ Указания за изпълнение на договори
ВАЖНО! Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
21.11.2016 ВАЖНО! Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
КН на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. одобри Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г. и изменение на ИГРП за 2016 г.
Вътрешни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020” от октомври 2016 г.
18.11.2016 Вътрешни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020” от октомври 2016 г.
Oбщините-бенефициенти по процедурата следва да актуализират системите си за финансово управление и контрол.
Вътрешни правила за администриране на нередности в Главна дирекция „Градско и регионално развитие“, УО на ОПРР 2014-2020 г.
16.11.2016 Вътрешни правила за администриране на нередности в Главна дирекция „Градско и регионално развитие“, УО на ОПРР 2014-2020 г.
на основание чл.13, ал.2 от Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове Приета с ПМС № 173 от 13.07.2016 г.
Публикувани са материали от проведен обучителен семинар, свързан с разработване на „Устойчиви планове за градска мобилност“(ПУГМ)
16.11.2016 Публикувани са материали от проведен обучителен семинар, свързан с разработване на „Устойчиви планове за градска мобилност“(ПУГМ)
Обучителният семинар е организиран с консултантска помощ на JASPERS
ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. осигурява 370 млн.лв. допълнителни инвестиции за развитие на градовете и културно-историческия туризъм
11.11.2016 ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. осигурява 370 млн.лв. допълнителни инвестиции за развитие на градовете и културно-историческия туризъм
Подписано бе Финансово споразумение по управление на средствата за финансови инструменти по ОПРР
Финансово споразумение за управление на средствата за финансови инструменти по ОП „Региони в растеж“ ще се подпише днес в МРРБ
09.11.2016 Финансово споразумение за управление на средствата за финансови инструменти по ОП „Региони в растеж“ ще се подпише днес в МРРБ
Финансовото споразумение ще се подпише между МРРБ и Фонд мениджър на финансовите инструменти в България ЕАД на 11.11.2016 г.
Зам.-министър Деница Николова: Очакваме да разплатим около 100 млн.лв. по ОП „Региони в растеж“ до края на годината
28.10.2016 Зам.-министър Деница Николова: Очакваме да разплатим около 100 млн.лв. по ОП „Региони в растеж“ до края на годината
Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, ръководител на УО на ОПРР.
Актуализирани референтни стойности на допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
27.10.2016 Актуализирани референтни стойности на допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Референтните стойности са в сила от 10.10.2016 г.
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |