Архив новини
ВАЖНО!!! ДО ВСИЧКИ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ОПРР
12.11.2015 ВАЖНО!!! ДО ВСИЧКИ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ОПРР
Променя се обхвата на бенефициенти и плащания, допустими за авансово финансиране, съгласно ДДС 6/2011 г.
Публикуван е Доклад от национално проучване за определяне на цената на времето
11.11.2015 Публикуван е Доклад от национално проучване за определяне на цената на времето
Резултатите имат хоризонтален характер и са приложими за изготвяне на анализ „Разходи-ползи“ за инфраструктурни проекти
Важно!! Публикувано е Ръководство за специалисти за избягване на най-честите грешки, допускани при обществени поръчки в проекти, финансирани от ЕС
09.11.2015 Важно!! Публикувано е Ръководство за специалисти за избягване на най-честите грешки, допускани при обществени поръчки в проекти, финансирани от ЕС
Ръководството е изготвено от Европейската комисия, съвместно с Европейската инвестиционна банка
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“
09.10.2015 Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“
УО на ОПРР публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Култура и спорт в училище“
Публикувани са материалите от проведеното обучение на Междинните звена по въпросите на държавните помощи
08.10.2015 Публикувани са материалите от проведеното обучение на Междинните звена по въпросите на държавните помощи
Публикувани са материалите от проведеното обучение на експерти от Междинните звена по Приоритетна ос 1 по въпросите на държавните помощи
Проект на Изисквания за кандидатстване 
по Фонд „Солидарност” на Европейския съюз
07.10.2015 Проект на Изисквания за кандидатстване по Фонд „Солидарност” на Европейския съюз
Заинтересованите страни имат възможност да отправят коментари по публикуван проект на Изисквания за кандидатстване по схема за предоставяне на БФП със средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за бедствията от 30 януари 2015 г.
Първо заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2007 - 2013 г. и Комитета за наблюдение на ОПРР 2014 -2020 г. се проведе на 06.10.2015 г. в град София
05.10.2015 Първо заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2007 - 2013 г. и Комитета за наблюдение на ОПРР 2014 -2020 г. се проведе на 06.10.2015 г. в град София
Заседанието се проведе в "Гранитна зала" в Министерски съвет
Общо заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2007 - 2013 г. и Комитета за наблюдение на ОПРР 2014 -2020 г. ще се проведе на 06.10.2015 г. в град София
05.10.2015 Общо заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2007 - 2013 г. и Комитета за наблюдение на ОПРР 2014 -2020 г. ще се проведе на 06.10.2015 г. в град София
Заседанието започва от 09:00 ч. в "Гранитна зала" в Министерски съвет
Предоставяне на информация от всички бенефициенти на УО на ОПРР, във връзка с приключване на програмен период 2007 - 2013 г.
01.10.2015 Предоставяне на информация от всички бенефициенти на УО на ОПРР, във връзка с приключване на програмен период 2007 - 2013 г.
oтносно възложени и обявени обществени поръчки
Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
28.09.2015 Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
Целта е привеждане на Насоките в пълно съответствие с правилата в областта на държавните помощи и улеснение на бенефициентите
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |