Архив новини
Актуализиран е пакетът документи за отчитане изпълнението по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.
26.06.2018 Актуализиран е пакетът документи за отчитане изпълнението по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.
Извършена е актуализация на пакета отчетни документи за отчитане изпълнението по ДПБФП
Обучение по процедура „Развитие на туристическите атракции“
19.06.2018 Обучение по процедура „Развитие на туристическите атракции“
по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Европейската комисия предложи България да получи близо 2.26 млн. евро от фонд „Солидарност“ за наводненията в Бургаска област
07.06.2018 Европейската комисия предложи България да получи близо 2.26 млн. евро от фонд „Солидарност“ за наводненията в Бургаска област
за преодоляване на щетите от наводненията в периода 25-30 октомври 2017 г.
Промяна на Наредба № Н-3 на Министерство на финансите
07.06.2018 Промяна на Наредба № Н-3 на Министерство на финансите
Промяна на Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. на Министерство на финансите, влязла в сила от 01.06.2018 г.
Одобрено проектно предложение на Столична община по ОПРР 2014-2020
04.06.2018 Одобрено проектно предложение на Столична община по ОПРР 2014-2020
На 04.06.2018 г. е одобрен проект от Инвестиционната програма на Столична община по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община”
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ спечели проект за подобряване и укрепване на административния си капацитет
25.05.2018 Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ спечели проект за подобряване и укрепване на административния си капацитет
от Европейската комисия
Близо 100 млн.лв. по оперативна програма „Региони в растеж“ се предоставят за развитие на туризма в страната
30.04.2018 Близо 100 млн.лв. по оперативна програма „Региони в растеж“ се предоставят за развитие на туризма в страната
100% от ресурса на европейската програма на стойност над 3 млрд.лв. вече е отворен от МРРБ за развитието на регионите и инфраструктурата
С малко над 10 млн. лева ще бъде възстановена представителната част на Западен парк в София по ОПРР 2014-2020
24.04.2018 С малко над 10 млн. лева ще бъде възстановена представителната част на Западен парк в София по ОПРР 2014-2020
Проектът на Столична община е одобрен на 24.04.2018 г. от УО на ОПРР
Информационни дни по стартиралите две процедури по ПО 2 и ПО 5 на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 ще се проведат в София
23.04.2018 Информационни дни по стартиралите две процедури по ПО 2 и ПО 5 на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 ще се проведат в София
Информационните дни ще се проведат на 24 и 25 април 2018 г., в хотел „Рамада", гр. София
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“
30.03.2018 Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30.08.2018 г.
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |