Архив новини
Подписано е първото Споразумение за изпълнение на Инвестиционната програма на община Пловдив
25.01.2016 Подписано е първото Споразумение за изпълнение на Инвестиционната програма на община Пловдив
Първата одобрена Инвестиционна програма е по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г
УО на ОПРР публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“
19.01.2016 УО на ОПРР публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“
Крайният срок за получаване на коментари е 26.01.2016 г., включително
Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Деница Николова откри Годишното информационно събитие на ОПРР
11.12.2015 Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Деница Николова откри Годишното информационно събитие на ОПРР
Конференцията се проведе в „Централния военен клуб“, град София
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Деница Николова ще открие Годишното информационно събитие на ОПРР
10.12.2015 Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Деница Николова ще открие Годишното информационно събитие на ОПРР
Конференцията ще се проведе на 11.12.2015 г. от 11,00 ч. в „Централен военен клуб“, в София
ВАЖНО! Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г.
03.12.2015 ВАЖНО! Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г.
Комитетът за наблюдение на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 одобри Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г.
ВАЖНО! Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г.
03.12.2015 ВАЖНО! Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г.
Комитетът за наблюдение на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 одобри Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г.
Европейската комисия разработи интерактивна платформа за предложения, коментари, дискусии за опростяване на мерките за прилагане на ЕСИФ фондовете
01.12.2015 Европейската комисия разработи интерактивна платформа за предложения, коментари, дискусии за опростяване на мерките за прилагане на ЕСИФ фондовете
Целта на интерактивната платформа е осигуряване на по-широка дискусия за опростяване на процедурите
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“
01.12.2015 Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“
Управляващият орган публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“
Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР, г-жа Деница Николова ще открие IV-то заседание на KН на ОПРР
30.11.2015 Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР, г-жа Деница Николова ще открие IV-то заседание на KН на ОПРР
Комитетът за наблюдение ще се проведе на 02.12.2015 г. от 9,00 ч. в "Гранд хотел София", зала "София"
Европейската комисия прие решение за отпускане на помощта от 6,4 млн. евро от фонд „Солидарност“ за наводненията от януари 2015 г.
23.11.2015 Европейската комисия прие решение за отпускане на помощта от 6,4 млн. евро от фонд „Солидарност“ за наводненията от януари 2015 г.
Европейката комисия прие решение за изпълнение, въз основа на което помощта ще бъде преведена по сметката на МРРБ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |