Архив новини
ВАЖНО! Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г.
14.05.2016 ВАЖНО! Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г.
Kомитетът за наблюдение на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. одобри изменение на Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г.
Петото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г. се проведе в град Велико Търново
12.05.2016 Петото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г. се проведе в град Велико Търново
Заседанието се проведе в музей "Възраждане и Учредително събрание" на 12 май 2016 г.
ЕK публикува проучване „Обществените поръчки и административния капацитет в областта на ЕСИФ“, съдържащо преглед на практиките във всички държави –членки на ЕС
11.05.2016 ЕK публикува проучване „Обществените поръчки и административния капацитет в областта на ЕСИФ“, съдържащо преглед на практиките във всички държави –членки на ЕС
Публикувано е и Ръководство за избягване на най-често допусканите грешки в общ. поръчки по проекти, финансирани от ЕСИФ
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Градско и регионално развитие“
10.05.2016 Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Градско и регионално развитие“
ПМС 111 от 5 май 2016 г. е публикувано на 10.05.2016 г. в бр. 35 на Държавен вестник
Петото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР ще се проведе на 12 май 2016 г. в град Велико Търново
09.05.2016 Петото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР ще се проведе на 12 май 2016 г. в град Велико Търново
Заседанието ще се проведе в музей „Възраждане и Учредително събрание“ в гр. Велико Търново от 09:00 ч.
"На лов за съкровища“ в европейските региони – открийте ги и в България!
06.05.2016 "На лов за съкровища“ в европейските региони – открийте ги и в България!
Два са обектите в нашата страна, а наградата за победителя е пътуване за двама до една от европейските столици
Одобрени са първите проектни предложения по процедура BG16RFOP001-7.001  „Регионални пътища“
04.05.2016 Одобрени са първите проектни предложения по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“
Управляващият орган одобри четиринадесет проектни предложения, подадени по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“, с конкретен бенефициент АПИ
Подписване на споразумение за реализация на Инвестиционната програма на Столична община, финансирана по ОПРР 2014-2020 г.
26.04.2016 Подписване на споразумение за реализация на Инвестиционната програма на Столична община, финансирана по ОПРР 2014-2020 г.
Инвестиционната програма на Столична община е по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”
Изменен е междинният срок за подаване на проектни предложения по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
19.04.2016 Изменен е междинният срок за подаване на проектни предложения по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
Новият междинен срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 31 юли 2016 г.
Одобрена е най-голямата Инвестиционна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
14.04.2016 Одобрена е най-голямата Инвестиционна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
Управляващият орган одобри Инвестиционната програма на Столична община по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |