Новини
14.10.2022 В МРРБ се проведе обучение за споделяне на международен опит в областта на таксономията

Във връзка с укрепване на административния капацитет и развитието на компетентностите за работа със средства от ЕС, представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, и конкретно на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” участваха в обучителен семинар на тема EU TAXONOMY в периода 11-12 октомври 2022 г.

Стратегически партньор в обученията и верификацията на таксономията е Академията към Българския съвет за устойчиво развитие и BLUE AUDITOR, Виена, член на Австрийския съвет за устойчиво развитие, чиито лектори са практици с международен опит. Волфганг Лукашек е управляващ партньор и съосновател на OTEREA, и изобретател на BlueAuditor.com, а Милена Игнатова професионално работи и обучава по инструмента Blue Auditor за оценка на сградите, според изискванията на таксономията на ЕС. Опит споделиха и експерти по териториалните програми на ЕС.

Регламентът за таксономията на ЕС (Регламент (ЕС) 2020/852) е в основата за повишаване на прозрачността и за предоставяне на инструменти на инвеститорите за разкриване на възможностите за устойчиви инвестиции. Очакванията са, че Регламентът спомага и регулира постигането на по-екологосъобразна, по-справедлива и по-устойчива Европа, и ще подкрепи изпълнението на целите за устойчиво развитие. Таксономията поставя ясни правила и стандарти за „зелени“ и „екологично устойчиви“ инвестиции. Таксономията на ЕС също така е надежден научно-обоснован инструмент за постигане на прозрачност, въвеждащ ясни критерии за резултатите, за да се установят икономически дейности и инвестиции със съществен принос за постигането на целите на „Зеления пакт“ на ЕС.

Обратно към списъка с Новини