Новини
След активни дискусии и коментари Регионалният съвет за развитие 
одобри ИТСР на ЮИР
28.09.2022 След активни дискусии и коментари Регионалният съвет за развитие одобри ИТСР на ЮИР

„Изключително интересен стратегически документ, с пъстра палитра от възможности и индикативни конкретни проекти, е одобрената днес Интегрирана териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Югоизточен регион за планиране (ЮИР)“, коментира заместник-министър Десислава Георгиева на заседанието на Регионалния съвет за развитие на ЮИР, днес.
          Водещият на заседанието, проф. д-р Севдалина Турманова, председател на Общинския съвет на Бургас, обясни, че в подготвената ИТСР са определени основните приоритети за региона за новия програмен период 2021-2027 г. Всички дейности ще бъдат насочени за изпълнение на определените основни приоритета за региона, свързани с ускоряване и растеж на регионалната икономика, запазване и развитие на човешкия капитал и подобряване на образователното равнище, териториално сближаване и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони.
      По време на заседанието бяха споделени конкретни идеи за проекти и ключови инвестиции, важни за региона и подобряване на качеството на живот в него. Заместник-министър Георгиева подкрепи активната дискусия и коментира, че ИТСР са разработени съгласно подход, който осигурява необходимата гъвкавост при идентифициране и подготовка на проектни предложения за финансиране от фондовете на ЕС, съобразени с местните нужди за териториално развитие. В допълнение, г-жа Георгиева, увери участниците в заседанието, че през новия програмен период 2021-2027 г. ще бъдат стимулирани и насърчавани инвестиции и проектни предложения, с ясно изразени партньорски отношения и сътрудничество, за постигане на интегрирано териториално развитие. В заключение, заместник-министър Георгиева обобщи, че ключовото послание за новия програмен период 2021-2027 г. ще бъде „свобода на инвестициите според регионалните нужди и предложения „отдолу-нагоре“ от гражданите, бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни в съответния регион“. Утре ще бъде проведено заседание на РСР на ЮЦР, а в началото на месец октомври ще бъдат организирани финалните 2 заседания на Регионалните съвети за развитие на СЦР и ЮЗР. 
        С приемането на ИТСР на 6-те региона за планиране ще приключи важната процедура по стратегическа подготовка за новия програмен период и ще бъде даден старт на практическото изпълнение на инструмента Интегрирани териториални инвестиции.

Финалната стъпка за одобрение на проектите на ИТСР е внасянето им за разглеждане и одобрение от страна на Министерски съвет.

Обратно към списъка с Новини