Новини
Министерски съвет одобри Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.
29.07.2022 Министерски съвет одобри Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.

На 28.07.2022 г. финалният вариант на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националния бюджет, беше одобрен от Министерския съвет на Република България. С взетото решение се дава мандат на Управляващия орган да внесе проекта на програма и да проведе преговори до окончателното ѝ одобряване от Европейската комисия (ЕК), на база одобреното вече Споразумение за партньорство 2021-2027 г.

С предвидените средства в размер на над 3,6 млрд. лв. ще се реализират проекти за интегрирано градско и регионално развитие, с фокус върху 50 общини в шестте региона на ниво 2. Програмата допринася и за по-цялостната реформа в регионалната политика чрез прилагане на интегриран териториален подход и на принципа за вземане на решения „отдолу-нагоре“, при който териториалните органи в активен диалог и сътрудничество с местните общности, бизнеса и неправителствения сектор, участват във формирането и последващото реализиране на визията за стратегически инвестиции.

Обратно към списъка с Новини