Новини
22.10.2021 Нов заместник-министър и Ръководител на Управляващия орган на ОПРР
Със заповед на министър-председателя Стефан Янев от 19.10.2021 г. г-жа Нина Стоименова е назначена за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. 

Със заповед № РД-02-14-909/ 21.10.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, г-жа Виолета Комитова, г-жа Стоименова е определена за Ръководител на Управляващия орган (РУО) на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 

Г-жа Стоименова ще организира и ръководи дейността на Управляващия орган на ОПРР и ще отговаря за всички административни процеси, свързани с изпълнението и напредъка на двете оперативни програми, както и ще представлява МРРБ при сключване на административни договори и допълнителни споразумения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.

Всички бенефициентите и партньорите на УО на ОПРР е необходимо да адресират кореспонденцията си съобразно променената и актуална Заповед за определяне на РУО на ОПРР.

Обратно към списъка с Новини