Новини
17.09.2021 МРРБ предостави на Столична община безвъзмездна финансова помощ за обновяване на Театър „София“
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“  2014-2020 – Захари Христов, подписа на 15.09.2021г. договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Столична община за изпълнението на проект BG16RFOP001-1.001-0008-C01 „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“ – район Оборище“.

Проектът е на обща стойност 9 770 197 лева, от които 5 500 000 лв. се предоставят като безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

В рамките на проекта е предвиден комплекс от дейности, свързани с реконструкция, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Театър „София“, както и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в съответствие със съвременните стандарти и нормативни изисквания. С подмяната на вътрешната планировка на етажите ще бъде повишена функционалността на площите и оптималното им оползотворяване за целите на дейността на театъра, като ще се подобри комфорта и качеството на преживяването на посетителите.

Необходимостта от съвременна, модерна, отговаряща на динамично нарастващите изисквания на посетителите културна инфраструктура, е от важно значение за позициониране на София в европейския културен календар като привлекателна културна дестинация. Следователно, успешната реализация на този проект ще съдейства за  изпълнението на една от важните стратегически цели на Столична община.

Обратно към списъка с Новини